Sign In

การพัฒนาศักยภาพผู้หญิงและเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่ผู้ประกอบการอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้ – NEO MIND

การพัฒนาศักยภาพผู้หญิงและเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่ผู้ประกอบการอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้ – NEO MIND

Category:

Product Description

องค์กรหัวใจดวงใหม่ NM Neo – Mind ได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาและความสำคัญในประเด็นการขับเคลื่อนงานดังกล่าว อันเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และแนวทางในการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน ที่ว่างงานมีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง และแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชนประมงพื้นบ้าน รวมทั้งเยาวชนผู้ซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนไม้ต่อในการเชื่อมโยงวิถีภูมิปัญญาด้านการสืบสานอาหารพื้นบ้านและผู้มีทักษะในการเรียนด้านการใช้ไอทีเครื่องมือแพลตฟอร์ม ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทางองค์กรจึงมีความสนใจที่จะต่อยอดการดำเนินโครงงาน อันจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการเสริมสร้างทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้ประกอบการรายย่อย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสริมสร้างประสบการณ์ รายได้ และการรักษาวิถีแห่งภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านให้คงอยู่ในพื้นที่ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า อาหารพื้นบ้านชายแดนใต้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป


1. เพื่อสำรวจสถานการณ์และศักยภาพของผู้หญิงและเยาวชนในห่วงโซ่ของวงจรการผลิตและการประกอบการอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้

 • กิจกรรม
  • การเรียนรู้ ทดลอง สาธิต เพื่อการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านสู่การเพิ่มมูลค่า
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพื้นบ้าน
  • ผู้หญิง ผู้ประกอบการ แม่ค้าร้านอาหารพื้นบ้านประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
  • เจ้าหน้าที่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • ศึกษาข้อมูลสถานการณ์และศักยภาพของผู้หญิงและเยาวชนในห่วงโซ่ของวงจรการผลิตและการประกอบการอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้
  • ศึกษาข้อมูล baseline ของสภาพความเป็นอยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนสมาชิก

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต การขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้

 • กิจกรรม
  • อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้า
  • อบรมเทคนิคการขายออนไลน์ การใช้แพลตฟอร์มเพื่อการเพิ่มมูลค่า
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • นักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจการทำการตลาด ตั้งแต่การผลิต การขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ผู้หญิง ผู้ประกอบการ แม่ค้าร้านอาหารพื้นบ้าน
  • ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
  • ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจออนไลน์
 • ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • มีความรู้ และทักษะวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และวิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของตัวผลิตภัณฑ์และธุรกิจ
  • สามารถโปรโมทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างน้อย 2 แพลตฟอร์มและสร้างยอดขายจากการทำธุรกิจบนออนไลน์

3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงและเยาวชนการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่ ผู้ประกอบการอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้

 • กิจกรรม
  • การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพื้นบ้าน
  • ผู้หญิง ผู้ประกอบการ แม่ค้าร้านอาหารพื้นบ้าน
  • ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
 • ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่อาหารพื้นบ้านชายแดนใต้ภายใต้ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่

4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเยาวชนในการมีส่วนร่วม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้

 • กิจกรรม
  • การอบรมการการนำต้นทุนทางทรัพยากร เรื่องเล่าจากชุมชนสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิชาการอิสระด้านอาหารพื้นบ้าน
  • ผู้หญิง เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
 • ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการอบรมการการนำต้นทุนทางทรัพยากร เรื่องเล่าจากชุมชนสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ กรุณาศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และกดยอมรับ/allow

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save